Print this page

Oppstart aktiviteter
c
c
  trommegruppa på skolekonsert
 
trommegruppa på skolekonsert

Hovedkorpset startet opp rett etter sommerferien med øvelser kl 18:00 - 20:00 på Ankenes skole.

Hoved drillen har trening søndager kl 19:00 - 20:00 på Ankenes skole. Lilledrillen og aspirantdrillen trener onsdager fra kl 18 i  Ankenes hallen

Velkommen til "gamle" og nye drillere og musikanter 

Aktiviteter våren 2019

13. februar    Åpen øvelse med kaffe og kake

22. - 24. febraur    Seminarhelg Ofoten regionkorps med konsert kl 18 søndag

16. mars    VU spilling i kostymetoget

27. mars    Årsmøte

3. april    Skolekonserter

9. april    Aspirant opptak

10. april    Stjernefest

17. mai    Nasjonaldagen spilling:  Ankenes, Håkvik og Narvik

6. juni    Kulturskolens sommerforestilling

21. - 23. juni    Stevne i Lavangen